FAQ - Odpowiedzi na najczęstsze pytania

1. Czy do konkursu może przystąpić więcej niż jeden zespół z danej szkoły?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń co do liczby zespołów z danej szkoły/klasy, z zastrzeżeniem, że jeden uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu. 

2. Ile zespołów może mieć pod opieką nauczyciel?

Nauczyciel języka niemieckiego może mieć pod opieką dowolną liczbę zespołów ze swojej szkoły. Jeżeli zdarzy się, że 2 lub więcej zespołów, będących pod opieką tego samego nauczyciela, zdobędzie miejsce I-III, na wycieczkę będzie mógł pojechać nie tylko opiekun! Na każdy wyróżniony nagrodą zespół będzie przypadać jedno miejsce dla osoby dorosłej, może być to np. wychowawca, czy też jeden z rodziców.

3. Gdzie można znaleźć wzór wspomnianej w Regulaminie zgody na udział dziecka w konkursie?

Zgodę na udział w konkursie, którą powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny, można znaleźć w zakładce DOKUMENTY. Przed zgłoszeniem udziału w konkursie zespołu, należy ją przekazać rodzicom do podpisania i załączyć do Zgłoszenia udziału w konkursie.

4. Czy konkurs jest ogólnopolski?

Tak, w konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 12-16 lat ze wszystkich szkół w Polsce. Należy pamiętać jednak, że wycieczki dla laureatów rozpoczynają się i kończą w Poznaniu i Wrocławiu.

5. Czy film musi być w języku niemieckim?

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu adresowanego do kolegów i koleżanek z Niemiec. Ważne, by prace konkursowe były zrozumiałe dla niemieckiego odbiorcy. W tym przypadku kreatywność liczy się tak samo jak umiejętności językowe!

6. Czy należy zaprezentować całą baśń? 

Nie trzeba. Tutaj liczymy na kreatywność twórców filmów - można zaprezentować całą baśń lub wybraną scenę, fragment.

7. Uczę w szkole ponadgimnazjalnej. Niektórzy uczniowie I klasy do czasu terminu konkursu będą mieć jeszcze 16 lat. Czy mogą wziąć udział w konkursie - rocznik 2001 z miesiąca urodzenia w drugiej połowie roku?

Oczywiście mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają kryterium wieku.

8. W filmie bierze udział 8 uczniów. Czy możemy wystawić film do konkursu?

Niestety zgodnie z Regulaminem Konkursu zespół może składać się maksymalnie z 4 uczniów. W filmie może brać udział dowolna liczba osób. Trzeba jednak pamiętać, że zgłoszony zespół (być może przyszli laureaci) to 4-osoby.

9. Czy udział w konkursie jest płatny?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny

10. Czy głosowanie internetowe odbywa się poprzez wysyłanie płatnych smsów?

Nie, głosowanie również jest bezpłatne - głosujący może oddać jednak tylko jeden głos.

11. Chciałbym się zapytać o głosowanie. Konkretnie - jak ono funkcjonuje. Prosiłbym o wyjaśnienie. Chciałbym także się zapytać w jakich celach są potrzebne numery telefonu, ponieważ inni mogą już coś podejrzewać w stylu: "To oszustwo", "Podaj telefon, a potem będziesz miał rachunki" itd.

Zasady głosowania zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Głosowania, dostępnym na stronie konkursowej
Numery telefonu, służą wyłącznie ewentualnej weryfikacji oddanego głosu. W przypadku podejrzenia nieuczciwych praktyk w głosowaniu takich jak np zastosowanie fałszywych numerów IP, tworzenie fikcyjnych maili to numer telefonu możemy łatwo zweryfikować. Zgodnie z Regulaminem, na koniec głosowania wszystkie numery telefonu zostaną usunięte, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych. 

12. Co w przypadku, gdy zespół zwycięży (I-III miejsce) w Kategorii Nagroda Internautów i zostanie zwycięzcą (I-III miejsce) w Kategorii Nagroda Komisji?

Zgodnie z Regulamniem Konkursu każdy zespół może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. W tym przypadku zostanie przyznana oczywiście nagroda za zajęcie wyższego miejsca.