Zgłoszenie udziału

Zgłaszający

Dane szkoły

Dane uczestników

Pisemne oświadczenia od przedstawicieli ustawowych uczniów (rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów), którzy są zainteresowani wzięciem udziału w konkursie.
Oświadczenia te stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu #DEPL. Prosimy o przesłanie mailem na adres: konkurs@grupa-depl.com

Informacje o filmie

Format: miejscowość, nazwa szkoły, tytuł. Na przykład: Wągrowiec, SP6, Skarby Pałuk